آنزیم UDG-UNG

آنزیم  Uracil-DNA Glycosylase (UDG)

  • آزادسازی اوراسیل از DNA تک رشته ای یا دو رشته ای حاوی اوراسیل
  • عدم آسیب به رشته ی RNA یا الیگونوکلئوتیدهای حاوی اوراسیل
  • جلوگیری از ایجاد پاسخ مثبت کاذب در واکنش های PCR
  • آنزیم با حرارت غیر فعال می شود

کاربرد:

  • به طور گسترده برای از بین بردن آلودگی در واکنش های پی سی آر استفاده می شود
  • امکان کلونینگ محصولات PCR
  • قابل استفاده به عنوان یک کاوشگر برای مطالعات برهمکنش پروتئین-DNA
  • تشخیص پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (GMPD)
  • تولید overhang تک رشته ای محصولات PCR و cDNA
  • Site-directed mutagenesis

 

 

 

توضیحات

آنزیم  YTA Uracil-DNA Glycosylase (UDG)  :

Uracil-DNA Glycosylase پیوند N-گلیکوزیلیک بین اوراسیل و قند را کاتالیز می کند و یک جایگاه  apyrimidinic در DNA تک یا دو رشته ای حاوی اوراسیل باقی می گذارد. این آنزیم اوراسیل را از DNA  تک رشته ای یا دو رشته ای آزاد می کند و  برای حذف آلودگی PCR/qPCR قابل استفاده است. این آنزیم هیچ فعالیتی روی RNA و الیگومرهایی  با 6 باز یا کمتر  نشان نمی دهد.

خصوصیات کالا

200 unitsSize
YTABrand
YT9072Cat No
•Control of carry-over contamination in PCR
•Enable Cloning of PCR products
• As a probe for protein-DNA interaction studies
•Glycosylase mediated single nucleotide polymorphism detection (GMPD)
•Site-directed mutagenesis
• Generation of single strand overhangs of PCR products and cDNA
Application

دستورالعمل های مربوطه

دستورالعمل