پرسش های متداول

استخراج DNA از ادرار ( Urine )

برای استخراج DNA  از ادرار کدام کیت استخراج Favorgen را پیشنهاد می دهید؟ یکتا تجهیز آزما :  پیشنهاد ما استفاده…

استخراج RNA از سلول

پیشنهاد شما برای استخراج RNA  از سلول چیست؟ یکتا تجهیز آزما : برای استخراج total RNA  از سلول های کشت…

استخراج RNA با ترایزول

چه روشی را برای استخراج RNA  از نمونه های بافت یا سلولی که مقدار RNA آن ها بسیار اندک است،…