پرسش های متداول

تهیه محلول لیزوزیم

نحوه تهیه محلول استوک از پودر لیوفیلیزه لیزوزیم ، به چه صورت می باشد؟ یکتا تجهیز آزما : جهت تهیه…

استخراج RNA از ویروس

جهت استخراج RNA  از ویروس کدام کیت را پیشنهاد می کنید؟ یکتا تجهیز آزما : کیت استخراج توتال RNA یا…

استخراج RNA از پلاسما

جهت استخراج RNA از پلاسما کدام کیت را پیشنهاد می دهید؟ یکتا تجهیز آزما : کیت استخراج  توتال RNA یا…

استخراج RNA از قارچ

پیشنهاد شما برای استخراج RNA از قارچ چیست ؟ یکتا تجهیز آزما : برای استخراج RNA از قارچ می توانید…

استخراج DNA از ادرار ( Urine )

برای استخراج DNA  از ادرار کدام کیت استخراج Favorgen را پیشنهاد می دهید؟ یکتا تجهیز آزما :  پیشنهاد ما استفاده…