فیلم های آموزشی

خطا و مشکلات متداول در PCR

    راهنمای رفع خطاها و مشکلات متداول در فرآیند PCR در صورتیکه PCR انجام نشود، معمولا” یکی از اجزاء…

محاسبات ساخت مسترمیکس PCR

  Super PCR mastermix | مسترمیکس سوپر PCR مسترمیکس سوپر PCR تولید شرکت یکتا تجهیز آزما حاوی آنزیم Taqplus بوده…

مسترمیکس سایبرگرین

  مسترمیکس سایبرگرین یکتاتجهیزآزما با عملکرد و کارایی بالا برای روش ریل تایم PCR طراحی و اختصاص داده شده است.…

محلول RNAlater

  محلول RNAlater یک ماده نگهدارنده است که RNA سلولی را در نمونه های سالم ، دست نخورده و منجمد نشده…

کیت استخراج DNA از خون

کیت استخراج DNA از خون ، مایعات و سلول کیت استخراج DNA از خون کمپانی Favorgen تایوان با متد ستونی …