فیلم های آموزشی

مسترمیکس سایبرگرین

  مسترمیکس سایبرگرین یکتاتجهیزآزما با عملکرد و کارایی بالا برای روش ریل تایم PCR طراحی و اختصاص داده شده است.…

محلول RNAlater

  محلول RNAlater یک ماده نگهدارنده است که RNA سلولی را در نمونه های سالم ، دست نخورده و منجمد نشده…

کیت استخراج DNA از خون

کیت استخراج DNA از خون ، مایعات و سلول کیت استخراج DNA از خون کمپانی Favorgen تایوان با متد ستونی …