فیلم های آموزشی

محلول RNAlater

  محلول RNAlater یک ماده نگهدارنده است که RNA سلولی را در نمونه های سالم ، دست نخورده و منجمد نشده... ادامه مطلب