فیلم های آموزشی

خطا و مشکلات متداول در PCR

راهنمای رفع خطاها و مشکلات متداول در فرآیند PCR در صورتیکه PCR انجام نشود، معمولا” یکی از اجزاء واکنش شامل…

محاسبات ساخت مسترمیکس PCR

Super PCR mastermix | مسترمیکس سوپر PCR مسترمیکس سوپر PCR تولید شرکت یکتا تجهیز آزما حاوی آنزیم Taqplus بوده که…

مسترمیکس سایبرگرین

مسترمیکس سایبرگرین یکتاتجهیزآزما با عملکرد و کارایی بالا برای روش ریل تایم PCR طراحی و اختصاص داده شده است. مسترمیکس…

محلول RNAlater

محلول RNAlater یک ماده نگهدارنده است که RNA سلولی را در نمونه های سالم ، دست نخورده و منجمد نشده محافظت…

کیت استخراج DNA از خون

کیت استخراج DNA از خون ، مایعات و سلول کیت استخراج DNA از خون کمپانی Favorgen تایوان با متد ستونی …