برای استخراج RNA ، از کیت ستونی RNA استفاده کنیم یا از محلول ترایزول (YTzol) ؟

برای استخراج RNA ، از کدام روش استفاده کنیم ؟

  • یکتا تجهیز آزما : اساس روش کیت  استخراج Total RNA  روش ستونی میباشد. ویژگی این روش خلوص بالا و مقدار محصول کم است. در صورتیکه ویژگی محلول ترایزول محصول زیاد و خلوص کمتر است.
  • پیشنهاد ما این است ،  در صورتیکه نمونه شما دارای مقدار RNA  قابل توجهی است میتوانید از کیت استخراج RNA استفاده کنید ولی اگر نمونه شما مقدار RNA کمتری دارد ، محلول ترایزول تهیه کنید.
  • درصورتیکه نمونه ای دارید که مقدار RNA کمی دارد و درجه خلوص برای شما مهم است ، باید هر دو را تهیه کرده و ادغام کنید. ( برای ادغام پروتکل مربوطه به صفحه کالا و تب دانلود محصول مراجعه فرمایید)