کیت استخراج HSV و MTB

برای استخراج HSV  و MTB  از کدام کیت استخراج می توان استفاده کرد؟

  • یکتا تجهیز آزما : برای استخراج HSV  و MTB با توجه به نوع نمونه مورد استفاده، می توان از کیت استخراج DNA از خون ( Blood genomic DNA extraction mini kit ) برای نمونه های خون ، مایعات و سلول استفاده نمود و همچنین  جهت استخراج نمونه های متنوعی مثل بافت جانوری ، سلول کشت داده شده ، DNA ویروسی از خون ، باکتری ، مخمر، لکه خون خشک شده ، بافت پارافین ، بزاق ، سواب  و شیر ، از کیت استخراج DNA از بافت ( Tissue genomic DNA extraction mini kit) استفاده نمود.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام هر کیت کلیک کنید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.