کیت استخراج HPV از زگیل تناسلی

برای استخراج HPV از نمونه های زگیل تناسلی، کدام یک از کیت های استخراج  Favorgen پیشنهاد می شود؟

  • یکتا تجهیز آزما : جهت استخراج DNA ویروس پاپیلومای انسانی از نمونه زگیل (Wart)، کیت استخراج DNA از بافت | Tissue Genomic DNA Extraction mini Kit  پیشنهاد می شود.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام  کیت کلیک کنید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.