کیت استخراج HPV از تین پرپ ( Thin prep)

برای استخراج HPV از تین پرپ (Thin Prep) ، کدام یک از کیت های استخراج  Favorgen پیشنهاد می شود؟

  • یکتا تجهیز آزما : جهت استخراج HPV از تین پرپ ( Thin Prep) ،  کیت استخراج DNA از خون | Blood DNA genomic extraction mini kit  شرکت Favorgen  پیشنهاد می گردد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام  کیت کلیک کنید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.