کیت استخراج DNA ویروسی از سرم

برای استخراج  DNA ویروسی از سرم (Serum) ، کدام کیت استخراج از محصولات Favorgen پیشنهاد می شود؟

  • یکتا تجهیز آزما : از کیت استخراج ویروسی | Viral Nucleic Acid Extraction Kit I می توانیم  برای استخراج DNA  و RNA ویروسی از نمونه های عاری از سلول مثل سرم، پلاسما، مایعات بدن و سوپرناتانت سلول های کشت شده استفاده کنیم. علاوه بر این، با استفاده از کیت استخراج DNA از خون | Blood Genomic DNA Extraction mini Kit  نیز قادر به استخراج DNA از نمونه خون کامل، سرم، پلاسما و مایعات بدن هستیم.
  • برای دسترسی به دستورالعمل ها روی نام کالا کلیک کنید.