کیت استخراج DNA ویروسی از خون کامل

برای استخراج DNA  ویروسی از خون کامل (Whole blood) ، کدام کیت را پیشنهاد می کنید؟

  •   یکتا تجهیز آزما : با استفاده از کیت استخراج DNA از خون | Blood Genomic DNA Extraction mini Kit کمپانی Favorgen که توسط شرکت یکتا تجهیز آزما عرضه می شود، قادر به استخراج DNA از نمونه خون کامل، سرم، پلاسما و مایعات بدن خواهید بود.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کیت کلیک کنید.