کیت استخراج DNA از باکتری

برای استخراج DNA  از باکتری از کدام کیت استخراج می توان استفاده کرد؟

  • یکتا تجهیز آزما : با توجه به  نوع نمونه ای که از آن میخواهید DNA باکتری استخراج کنید میتوانید  یکی از انواع کیت های پیشنهادی ذیل را انتخاب کنید :
  •       ۱) برای نمونه های خون، مایعات  و سلول میتوانید از کیت استخراج DNA از خون ( Genomic DNA Extraction mini Kit  ) استفاده کنید.
  •       2)جهت استخراج DNA از باکتری برای نمونه های متنوعی مانند بافت جانوری ، سلول کشت داده شده ، DNA ویروسی از خون ، باکتری ، مخمر، لکه خون خشک شده ، بافت پارافین ، بزاق ، سواب  و شیر ، کیت استخراج DNA از بافت (Tissue Genomic DNA Extraction mini Kit)  پیشنهاد می شود .
  •       ۳)  برای استخراج DNA  باکتری های نمونه مدفوع، از کیت استخراج DNA ازمدفوع ( Isolation mini Kit ) می توانید استفاده کنید.
  • برای دسترسی به دستورالعمل هر کیت روی نام آن کلیک کنید.