کیت استخراج پلاسمید از باکتری

جهت استخراج پلاسمید از باکتری، کدام کیت استخراج را پیشنهاد می کنید؟

  •  یکتا تجهیز آزما : پیشنهاد ما برای استخراج پلاسمید از باکتری، کیت استخراج پلاسمید / FavorPrep Plasmid Extraction Kit می باشد، که به صورت Mini  و Maxi توسط شرکت یکتا تجهیز آزما ارائه می شود.
  • کیت استخراج پلاسمید مینی (Plasmid extraction mini kit) تولید شده درکمپانی Favorgen تایوان از نوع کیت های ستونی مینی پرپ می باشد.
  • کیت استخراج پلاسمید مکسی / ماکسی (Plasmid  extraction maxi kit)  از نوع کیت های ستونی مکسی پرپ / ماکسی پرپ بوده و از نظر کیفیت با توجه به استفاده از بهترین ستون و مقدار مطلوب محصول پلاسمید بسیار مورد توجه مراکز تحقیقاتی قرار گرفته است.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام هر کیت کلیک کنید.