کیت استخراج از ژل

جهت ریکاوری ژل ، کدام کیت تخلیص را پیشنهاد می دهید؟

  • یکتا تجهیز آزما : کیت استخراج از ژل و تخلیص محصول PCR   از برند Favorgen تایوان که توسط شرکت یکتا تجهیز آزما ارائه می شود، پاسخگوی نیاز شما می باشد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید.