کاربرد آب فاقد نوکلئاز

برای انجام تست های PCR  و Real-time PCR کدام آب را پیشنهاد می دهید؟

  • یکتا تجهیز آزما : بهترین و امن ترین آب جهت انجام تست های مولکولی از جمله PCR و Real-time PCR و … ، آب عاری از نوکلئاز می باشد. شرکت یکتا تجهیز آزما با ارائه آب فوق خالصِ عاری از نوکلئاز   ( Ultrapure Nuclease-Free Water) با گرید مولکولی ، بهترین گزینه برای انجام تست های مولولی می باشد.
  • برای دسترسی به خصوصیات و ويژگی های این محصول ، روی نام کالا کلیک کنید.