نگهداری کیت استخراج پلاسمید مینی

در کیت استخراج  پلاسمید محلول FADP1 ، بعد از اضافه کردن RNase در در 4 درجه نگهداری شود یا در 20- درجه سانتی گراد نگهداری شود ؟

  • یکتا تجهیز آزما : جواب این سوال به مدت زمان استفاده ی شما از محلول بستگی دارد. با توجه به  شرایط نگهدای خاص  RNase A  ، بعد از اضافه کردن RNase A به محلول FADP1 ، اگر محلول در فاصله ی بین 2 تا 3 هفته مورد  استفاده قرار میگیرد و به اتمام میرسد در یخچال با دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شود و چنانچه بیشتر از 3 هفته مصرف محلول  زمان میبرد در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری شود.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کیت کلیک کنید.