نگهداری لدر های DNA در دمای محیط

آیا لدر DNA ( مارکر DNA ) را می توان در دمای محیط به مدت طولانی نگهداری کرد ؟

یکتا تجهیز آزما : شرکت سه نوع لدر DNA ( مارکر DNA ) پر مصرف در بازار مولکولی را ارائه می دهد که برای دسترسی به دستورالعمل هر کدام روی نام لدر DNA مورد نظر کلیک کنید .

لدر 100bp  |   مارکر 100bp

لدر 50bp    |   مارکر 50bp

لدر 1kb      |   مارکر 1kb

همانطور که در دستورالعمل ها نیز ذکر شده است ، در دمای اتاق تا حداکثر دمای 25 درجه سانتیگراد تا 6 ماه و در یخچال و دمای 4 درجه سانتی گراد تا یک سال و در فریزر و دمای 20- درجه سانتی گراد تا دو سال قابل نگهداری می باشد.