نکات سنتز cDNA

مراحل سنتز cDNA شامل دو مرحله است که در هر مرحله یک تعدادی از مواد کیت با هم مخلوط می شوند، سوال اینجاست آیا این میکس های دو مرحله با هم مخلوط  می شوند؟

  • یکتا تجهیز آزما : پاسخ بله است، بر اساس پروتوکل کیت سنتز Cdna شرکت یکتا تجهیزآزما  ابتدا در مرحله اول  پرایمر، آب و نمونه را در یک ویال ریخته و به مدت 5دقیقه در دمای 70 درجه قرار می دهیم دراین فاصله زمانی یک میکروتیوب دیگر بردارید و بافر،dNTP ،RNasin و MMLV را بر اساس مقادیر گفته شده به هم اضافه میکنیم تا مخلوط دوم حاصل شود.پس از اتمام زمان 5دقیقه مخلوط اول را  به مخلوط  دوم اضافه  کنید و در در انتها واکنش نهایی را در ترموسایکلر به مدت یک ساعت قرار دهید.
  • برای دسترسی به جزئیات کالا روی کیت سنتز cDNA کلیک کنید.