نقش پروب در فرآیند ریل تایم

نقش پروب در qPCR چیست؟

  • یکتا تجهیز آزما : qPCR مبتنی بر پروب با شناسایی یک توالی خاص در محصول PCR ، عمل می کند. بر خلاف روش‌های SYBR Green qPCR، که از یک رنگ intercalating برای اتصال به DNA دو رشته‌ای استفاده می‌کنند ؛ probe-based qPCR از پروب‌های هدف خاص با برچسب فلورسنت استفاده می‌کند.
  • برای دسترسی به دستورالعمل مسترمیکس ریل تایم کلیک کنید.