نقش و کاربرد لودینگ دای

نقش و کاربرد YTA Loading Dye  چیست؟

  • یکتا تجهیز آزما : لودینگ دای (YTA Loading Dye) به عنوان یک شاخص رنگی جهت دنبال کردن حرکت DNA در ژل الکتروفورز استفاده می شود. با توجه به بی رنگ بودن DNA، نیازمند ماده ای رنگی هستیم که ، جلوتر از DNA حرکت کند تا متوجه جایگاه DNA در ژل ، حین الکتروفورز باشیم.
  • چگالی DNA کمتر از رانینگ بافر می باشد. در نتیجه اگر DNA را به انتهای چاهک های ژلی که درون رانینگ بافر قرار گرفته است لود کنیم ،DNA ، داخل بافر پخش می شود. Loading Dye حاوی گلیسرول و یا فیکول است که با بالا بردن چگالی نمونه های DNA ، سبب باقی ماندن آن ها در انتهای چاهک های ژل می شود.
  • برای دسترسی به خصوصیات لودینگ دای ( Loading dye ) روی نام کالا کلیک کنید.