مزیت استفاده از رنگ مستقیم DNA / RNA

مزیت استفاده از رنگ آمیزی با YT-Green direct dye  ( رنگ مستقیم DNA/RNA ) چیست ؟

  • یکتا تجهیز آزما : از مزیت های استفاده از رنگ مستقیم DNA /RNA این است  که دیگر نیازی به  اضافه کردن loading dye  نیست.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید.