محاسبات ساخت مسترمیکس PCR

Super PCR mastermix | مسترمیکس سوپر PCR

مسترمیکس سوپر PCR تولید شرکت یکتا تجهیز آزما حاوی آنزیم Taqplus بوده که این آنزیم تقویت شده منجر به ارتقا اثربخشی این محصول در روند PCR  شده است. این محصول توانایی تکثیر تا 10kb از DNA  ژنومی انسان یا تا 15kb  را برای  λ DNA دارد.

 

محصولات مرتبط :

آنزیم Taq پلیمراز | مسترمیکس سایبرگرین | کیت سنتز cDNA