سازگاری مستر میکس سایبر گرین با دستگاه ABI

آیا مستر میکس سایبر گرین با دستگاه ABI سازگاری دارد؟

  • یکتا تجهیز آزما : مستر میکس سایبر گرین ( SYBR Green qPCR mastermix ) با Cat No : YT2551 با انواع دستگاه های ریل تایم موجود در بازار از قبیل Rotor-Gene ، Light Cycler و ABI سازگاری کامل دارد. فقط برای دستگاه های ABI هنگام استفاده از مسترمیکس سایبرگرین می بایست Dye نیز به ویال اضافه گردد. ( این آپشن توسط کمپانی ABI برای نرمالیزه کردن نور فلورسنت در نظر گرفته شده است ) .