رنگ آمیزی مستقیم نمونه ها

آیا  محصولی که مستقیما برای رنگ آمیزی نمونه ها استفاده شود و برای مشاهده باندها  نیاز به نور UV نداشته باشد ، ارائه می دهید؟

  • یکتا تجهیز آزما : بله ، رنگ YT-Green direct dye (DNA / RNA) که  توسط شرکت یکتا تجهیز آزما ارائه می شود نسبت به رنگ Safe stain دارای مزایایی می باشد ، از جمله اینکه :
  • رنگ YT-Green direct dye (DNA / RNA) مستقیماً به نمونه‌ها اضافه می‌شود و در چاهک ها ریخته می شود و برخلاف رنگ Safe stain  نیازی به رنگ آمیزی ژل وجود ندارد.
  • نیازی به اضافه کردن loading dye ندارد.
  • نیازی به افزودن سایر معرف ها به ماتریس ژل یا بافرهای در حال اجرا ندارد .
  • نمونه ها به راحتی توسط traditional UV light و یا Blue and Blue/Green Light LED illuminators قابل رویت می باشند.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام محصول کلیک کنید.