راهکار افزایش مقدار محصول RNA

راهکار افزایش RNA هنگام استخراج از خون

 

از آنجا که RNA  موجود در خون به دلیل دارا بودن مقداربالای  Rnase  پایداری خیلی کمی نسبت به بافت دارد

پیشنهاد ما برای استخراج بیشتر RNA از خون این است که تا حد امکان برای پروسه استخراج RNA از نمونه تازه استفاده کنید و از نمونه های فریز شده استفاده نکنید.

همچنین پیشنهاد میشود بافی کوت خون را استخراج کرده و سریعا عمل استخراج RNA  را انجام دهید و یا در محلول RNAlater در دمای 70- سانتی گراد نگهداری کنید و زمان استخراج  را به زمان دیگری موکول کنید.

نکته بسیار حائز اهمیت در این مرحله این است که از فریز و دفریز کردن نمونه اجتناب کنید.