راهکار افزایش مقدار محصول RNA

راهکار افزایش RNA هنگام استخراج از خون

  • از آنجا که RNA  موجود در خون به دلیل دارا بودن مقدار بالای  Rnase  پایداری خیلی کمی نسبت به بافت دارد ، پیشنهاد ما برای استخراج بیشتر RNA از خون این است که تا حد امکان برای پروسه استخراج RNA از نمونه تازه استفاده کنید و از نمونه های فریز شده استفاده نکنید.
  • همچنین پیشنهاد میشود بافی کوت خون را استخراج کرده و سریعا عمل استخراج RNA  را انجام دهید و یا در محلول RNAlater در دمای 70- سانتی گراد نگهداری کنید و زمان استخراج  را به زمان دیگری موکول کنید.
  • نکته بسیار حائز اهمیت در این مرحله این است که از فریز و دفریز کردن نمونه اجتناب کنید.