جایگزین بافر شستشو در کیت استخراج RNA

پیشنهاد شما برای زمانی  که  بافر شستشو ( Wash buffer ) در کیت استخراج RNA ، تمام شد یا دچار آلودگی شد و عملا غیر قابل استفاده بود، چیست؟

  • یکتا تجهیز آزما : در صورت بروز این مشکل می توانید از اتانول 80% رقیق شده با آب استریل RNA free  به جای بافر شستشو ( Wash buffer ) استفاده نمایید.
  • برای دسترسی به دستورالعمل ، روی نام کالا کلیک کنید.