تفاوت مسترمیکس سایبرگرین با مسترمیکس سوپر سایبرگرین

مسترمیکس سایبرگرین چه تفاوتی با مسترمیکس سوپر سایبرگرین دارد ؟

 یکتا تجهیز آزما : دو تفاوت  مسترمیکس سوپر سایبرگرین نسبت به مسترمیکس سایبرگرین معمولی به شرح ذیل است :

  1. آنزیم هات استارت موجود در مسترمیکس سوپر سایبرگرین از نوع شیمیایی است. آنزیم هات استارت شیمیایی بصورت کارآمد تری نسبت به آنزیم هات استارت آنتی بادی ، باعث کاهش بیشتر Non-specific amplification میشود.
  2. تفاوت دوم مسترمیکس سوپرسایبرگرین  نسبت به مسترمیکس سایبرگرین معمولی در نوع  inhibitor میباشد که بر پایه Aptemer-base بوده که در نتیجه باعث کاهش primer dimer میشود.

برای دسترسی به دستورالعمل هر کدام روی نام آن ها کلیک کنید.