تفاوت رونویسی معکوس در دماهای مختلف

تفاوت بین رونویسی معکوس در دماهای مختلف چیست؟

  • یکتا تجهیز آزما : دمای بهینه در رونویسی معکوس ، دمای 42 درجه سانتی گراد است. اما برای برخی از ژن ها با ساختار دوم پیچیده یا میزان CG بالا  ، دمای 42 درجه  برای باز شدن ساختار ثانویه کافی نیست ، بنابراین سنتز cDNA به خوبی صورت نمیگیرد.  در این مرحله، ترانس کریپتاز بسیار پایدار در برابر حرارت برای سنتز cDNA مورد نیاز است، مانند TransScript II RT یا TransScript-Uni RT، که می تواند دمای بالا (تا 55 درجه سانتیگراد یا 65 درجه سانتیگراد) را برای اطمینان از نتایج بهتر رونویسی معکوس تحمل کند .
  •  آنزیم ترانس کریپتاز ( آنزیم M-MLV Reverse Transcriptase ) شرکت یکتا تجهیز آزما از آنزیم های پایدار محسوب میشود که در دمای 70 درجه سانتی گراد پایدار است.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید.