تاخیر ظهور CT در فرآیند ریل تایم

چرا در واکنش Realtime PCR ( ریل تایم ) ، CT دیر نمایان میشود؟

  • یکتا تجهیز آزما : ممکن است راندمان تکثیر در واکنش به دلیل عدم وجود شرایط مناسب برای واکنش پایین باشد یا ممکن است به دلیل تخریب اجزای واکنش پی سی آر حین آماده سازی یا اندازه بزرگ محصول واکنش عدد CT دیرتر دیده شود. (به طور معمول محصول ریل تایم پی سی آر  اندازه ای بین 80 تا 250 جفت باز دارد).