تاثیر RNase H بر روی واکنش تبدیل RNA به cDNA

اثر فعالیت RNase H بر روی واکنش تبدیل RNA به cDNA (رونویسی معکوس) چیست؟

  • یکتا تجهیز آزما : آنزیم RNase H رشته ی RNA را در هیبرید DNA-RNA تخریب می کند. در واقع با اثر بر پیوندهای فسفودی استر، این پیوندها را بین DNA و RNA می شکنند. بنابراین کاهش فعالیت RNaseH منجر به عدم تخریب RNA الگو در هیبرید DNA-RNA در سنتز cDNA و بازدهی بالاتر در سنتز cDNA می شوند.
  • برای دسترسی به دستورالعمل کیت سنتز cDNA روی نام کالا کلیک کنید.