با استفاده از کیت استخراج RNA از چه نمونه هایی میتوان استخراج RNA انجام داد؟

با استفاده از کیت استخراج RNA  میتوان از طیف وسیعی از نمونه ها استخراج RNA  را انجام داد. شما میتوانید از نمونه هایی نظیر خون کامل ، سلول جانوری ، بافت جانوری ، باکتری ، مخمر و بافت پارافینه  عمل استخراج RNA  را انجام دهید. همچنین با خرید  ترایزول با نام تجاری YTzol  و میکس کردن روش ترایزول و کیت ستونی (دستورالعمل مربوطه در تب دانلود محصول موجود است) میتوانید طیف وسیعتری از نمونه ها مانند بافتهای گیاهی و یا بافت هایی که مقدار RNA  کمتری دارند را به بهترین نحو استخراج RNA  انجام دهید.