با استفاده از کیت استخراج RNA از چه نمونه هایی میتوان استخراج RNA انجام داد؟

طیف نمونه های مورد استفاده با کیت استخراج RNA کدام است؟

  • یکتا تجهیز آزما : با استفاده از کیت استخراج RNA  میتوان از طیف وسیعی از نمونه ها استخراج RNA  را انجام داد. شما میتوانید از نمونه هایی نظیر خون کامل ، سلول جانوری ، بافت جانوری ، باکتری ، مخمر و بافت پارافینه  عمل استخراج RNA  را انجام دهید.
  • همچنین با خرید  ترایزول با نام تجاری YTzol  و میکس کردن روش ترایزول و کیت ستونی (دستورالعمل مربوطه در تب دانلود محصول موجود است) میتوانید طیف وسیعتری از نمونه ها مانند بافتهای گیاهی و یا بافت هایی که مقدار RNA  کمتری دارند را به بهترین نحوه استخراج RNA  انجام دهید.