افزایش مقدار RNA

افزایش مقدار RNA از نمونه خون

  • یکتا تجهیز آزما :  با توجه به اینکه  RNA  موجود در خون به واسطه ی حضور مقدار بالای  Rnase  پایداری کمی نسبت به بافت دارد ، بنابراین بهتر است برای استخراج RNA از خون ، از نمونه ی تازه استفاده کنید .
  • همچنین برای دریافت نتیجه ی بهتر می توانید بافی کوت خون را استخراج کرده و بلافاصله روند استخراج RNA را آغاز کنید.
  • در صورتیکه تمایل دارید روند استخراج RNA را به زمان آتی موکول نمایید ، از محلول RNA later با ( Cat No: YT9085) استفاده کنید.
  • تا حد امکان از یخ زدگی و یخ زدایی نمونه جلوگیری کنید.