استخراج Total RNA از خون کامل

جهت استخراج Total RNA از خون کامل (Whole Blood) کدام کیت استخراج را توصیه می کنید؟

  • یکتا تجهیزآزما : پیشنهاد شرکت یکتا تجهیز آزما ، جهت استخراج Total RNA از خون کامل (Whole Blood) ، کیت  اختصاصی استخراج RNA از خون کامل از برند Favorgen تایوان است.  
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید.