استخراج RNA با ترایزول

چه روشی را برای استخراج RNA  از نمونه های بافت یا سلولی که مقدار RNA آن ها بسیار اندک است، پیشنهاد می کنید؟

  • یکتا تجهیز آزما :  درصورتیکه نمونه بافت یا سلول مقدار کمی RNA دارد، پیشنهاد ما استفاده همزمان کیت ستونی Total RNA extraction mini kit  و محلول YTzol pure RNA است.  کاربر میتواند روش ستونی کیت استخراج RNA برند Favorgen و روش رسوبی (محلول YTzol Pure RNA شرکت یکتا تجهیزآزما) را با هم ادغام کرده، تا هم از خلوص بالا (ستون) وهم ازمقدار محصول بالا (YTzol) بهره مند شود.
  • برای دستیابی به دستورالعمل ادغامی این دو روش اینجا کلیک کنید.