استخراج RNA از قارچ

پیشنهاد شما برای استخراج RNA از قارچ چیست ؟

  • یکتا تجهیز آزما : برای استخراج RNA از قارچ می توانید از محلول YTzol pure RNA استفاده کنید. این محصول دقیقا مشابه ترایزول می باشد که با برند YTA به فروش می رسد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید.