استخراج RNA از سلول

پیشنهاد شما برای استخراج RNA  از سلول چیست؟

  • یکتا تجهیز آزما : برای استخراج total RNA  از سلول های کشت شده،پیشنهاد می شود از کیت استخراج  توتال RNA | Total RNA extraction mini kit استفاده کنید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.