استخراج RNA از بافت جانوری

پیشنهاد شما برای استخراج RNA از بافت جانوری چیست ؟

  • یکتا تجهیز آزما : برای استخراج RNA از بافت جانوری پیشنهاد می شود از کیت استخراج توتال RNA برای نمونه های  خون، بافت جانوری و سلول استفاده کنید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.