استخراج RNA از اسپرم

برای استخراج RNA  از اسپرم کدام کیت را پیشنهاد می دهید؟

  • یکتا تجهیز آزما : برای استخراج RNA از اسپرم پیشنهاد می شود از کیت استخراج توتال RNA برای نمونه های  اسپرم  استفاده کنید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.