استخراج DNA ویروسی از بافت ریه

برای استخراج DNA ویروسی از بافت ریه کدام کیت استخراج Favorgen، را پیشنهاد می دهید؟

  • یکتا تجهیز آزما :  پیشنهاد ما استفاده از کیت استخراج DNA از بافت (Tissue Genomic DNA Extraction mini Kit ) جهت استخراج DNA از بافت ریه می باشد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام هر کیت کلیک کنید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.