استخراج DNA از ناخن

جهت استخراج DNA از ناخن چه کیتی پیشنهاد میکنید؟

  • یکتا تجهیز آزما : برای استخراج DNA از ناخن پیشنهاد می شود از کیت استخراج DNA از بافت ( Tissue Genomic DNA Extraction mini Kit ) استفاده کنید.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام هر کیت کلیک کنید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.