استخراج DNA از شیرخشک

پیشنهاد شما برای استخراج DNA از شیرخشک چیست ؟

  • یکتا تجهیز آزما : برای استخراج DNA از شیرخشک بهترین گزینه استفاده از کیت استخراج DNA از بافت ( FATGK001) می باشد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل ، روی استخراج DNA از شیرخشک کلیک کنید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.