استخراج DNA از سلول های فیکس شده روی لام

جهت استخراج DNA از سلول های فیکس شده روی لام پیشنهاد شما چیست ؟

  • یکتا تجهیز آزما :جهت استخراج DNA از سلول های فیکس شده روی لام پیشنهاد می شود از کیت استخراج DNA از بافت (Tissue Genomic DNA Extraction mini Kit ) استفاده کنید.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی کیت استخراج DNA از بافت کلیک کنید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.