استخراج DNA از بزاق دهان

برای استخراج DNA از بزاق دهان ، کیت پیشنهادی شما چیست ؟

  • یکتا تجهیز آزما : برای استخراج DNA  از بزاق دهان ، کیت استخراج DNA از بافت  با ( Cat No: FATGK001 ) پیشنهاد می شود.
  • برای دسترسی به دستورالعمل ، روی کیت استحراج DNA از بافت کلیک کنید و به تب اسناد و دستورالعمل مربوطه مراجعه بفرمایید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.