استخراج DNA از اسپرم

چه کیتی برای استخراج DNA از اسپرم پیشنهاد می دهید؟

  • یکتا تجهیز آزما : جهت استخراج DNA از اسپرم می توانید از کیت استخراج DNA از بافت ( Cat NO : FATGK001) استفاده کنید.
  • برای دسترسی به دستورالعمل مخصوص  استخراج DNA از اسپرم کلیک کنید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.