استخراج ژنوم میتوکندری (میتوکندریایی )

جهت استخراج ژنوم میتوکندری کدام کیت پیشنهاد می شود؟

  • یکتا تجهیز آزما : اگرچه بیشتر DNA هر سلول یوکاریوتی در هسته آن نگهداری می‌شود، اما میتوکندری‌ها مجموعه DNA منحصر به خود را دارند. براساس مطالعات انجام شده بر روی ژنوم میتوکندریایی مشخص شده است که DNA میتوکندری (mtDNA) بیشتر شبیه DNA باکتریایی است. بنابراین پیشنهاد می شود برای استخراج ژنوم میتوکندری از کیت استخراج DNA از بافت ( Tissue Genomic DNA extraction kit)  استفاده کنید.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی کیت استخراج DNA از بافت کلیک کنید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.