استخراج ویروس کرونا

پیشنهاد شما برای استخراج ویروس کرونا ، کدام کیت است؟

  • یکتا تجهیز آزما : کیت استخراج وایرال ( Viral DNA/ RNA Kit ) از کمپانی Favorgen تایوان جهت استخراج ویروس کرونا ارائه میگردد که نمونه گیری توسط  سواپ انجام می شود.
  • برای دسترسی به دستورالعمل ، روی نام کالا کلیک کنید.