استخراج توتال RNA از خون کامل

پیشنهاد شما برای استخراج توتال RNA  از خون کامل چیست ؟

  • یکتا تجهیز آزما : پیشنهاد می شود از کیت استخراج RNA از خون کامل | Whole Blood RNA mini kit تولید کمپانی Favorgen تایوان استفاده کنید .
  • این کیت قادر به جداسازی  total RNA ( > 200 nt, e.g., 18S, 28S RNA, pri-miRNA)  از خون کامل می باشد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی کیت استخراج RNA از خون کامل کلیک کنید.