آنزیم ریورس ترانس کریپتاز ( RT )

کاربرد آنزیم ریورس ترانس کریپتاز (RT) یا M-MLV Reverse Transcriptase ، در بیولوژی مولکولی  چیست؟

  • یکتا تجهیز آزما : از آنزیم M-MLV Reverse Transcriptase جهت سنتز cDNA از RNA و DNA تک رشته ای در حضور پرایمر استفاده می شود. کیت سنتز cDNA شرکت یکتا تجهیز آزما ، حاوی آنزیم M-MLV و سایرموارد مورد نیاز جهت سنتز cDNA می باشد که با برند یکتا تجهیز آزما عرضه می گردد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید.