کیت استخراج ویروسی2019-10-22T06:04:23+00:00

Project Description

کیت استخراج وایرال ( ویروسی)

پروسه استخراج ویروس از نمونه های کلینیکال و مراکز تحقیقاتی یکی از دغدغه های مهم این مراکز میباشد.

کیت استخراج وایرال (viral nucleic acid extraction kit) تولید شده در کمپانی Favorgen تایوان از نوع کیت های ستونی بوده و از نظر کیفیت با توجه به استفاده از بهترین ستون و همچنین  وجود Carrier RNA برای نمونه هایی که مقدار کم محصول دارند ،  مناسب است و قابل ذکر است کمپانی تولید کننده به یکی از بهترین تولید کننده های کیت استخراج وایرال تبدیل شده است.

کالاهای مرتبط:

کیت استخراج RNA  از خون و بافت

کیت استخراج میکرو RNA ( کیت استخراج miRNA)

محلول RNA later

محلول ترایزول ( محلول YTzol Pure RNA)

50 prepsSize
FavorgenBrand
FAVNK001Cat No
For isolation of DNA from cell-free fluid such as, serum, plasma,
body fluid and cell cultured supernatant
Applications
spin column (silica membrane)Format
cell-free fluid such as serum, plasma, body fluid
and cell cultured supernatant
Main sample type
150 µlSample Size
100 bp ~30 kbFragment size
80 ~ 90 %Recovery rate
30 ugBinding capacity
40 ~ 50 µlElution volume
~ 30 minutesOperation time

 دانلود پروتکل

شرح مختصر کیت استخراج وایرال

شرح مختصر کیت استخراج وایرال