کیت استخراج DNA از بافت2019-12-02T04:26:04-01:00

Project Description

کیت استخراج DNA  از بافت

کیت  استخراج DNA از بافت ارائه شده  توسط یکتا تجهیز آزما ، از کمپانی Favorgen تایوان میباشد .

ماده لیز کننده  و ستون استفاده شده در این کیت باعث کیفیت بسیار بالای این کیت  شده است . از این کیت برای استخراج نمونه ها ی متنوعی مثل بافت جانوری ، سلول کشت داده شده ، دی ان ای ویروسی از خون ، باکتری  ، مخمر ، لکه خون خشک شده ، بافت پارافین  و بزاق  استفاده کرد .

گنجایش غشای سیلیکایی موجود در Spin column  ، تا 60 میکرو گرم میباشد که باعث شده یکی از محبوب ترین کیت های استخراج DNA  موجود در بازار شود  .

پرسش های متداول مربوط به محصول

کالاهای مرتبط :

کیت استخراج DNA  از خون، مایعات و سلول

کیت استخراج DNA  از مدفوع

کیت استخراج DNA  از بافت پارافینه

پروتئیناز K

50 prepsSize
FavorgenBrand
FATGK001Cat No
Extraction of DNA from animal cells, animal tissues, blood, bacteria,
paraffin fixed tissue, yeast and fungi
Applications
including Proteinase Kfeatures
mini spin column (silica matrix)Format
Animal TissueMain sample type
up to 60 µg/ column Binding capacity
15 ~35 µg/ prepDNA Yeild
< 25 mg animal tissue
1.2 cm mouse tail
< 10 cultured cells
Sample amount
30-60 min Processing time