محلول RNA later2019-10-22T06:03:32+00:00

Project Description

محلول RNA Later

محلول RNA later  یک ماده نگهدارنده است که RNA سلولی را در نمونه های سالم ، دست نخورده و منجمد نشده محافظت میکند. این محلول با ویژگی خاص خود ، RNA را در بافت و سلول تثبیت میکند. همچنین با استفاده از محلول RNA later ، نیاز به انجماد نمونه ها در نیتروژن مایع و یا قرار دادن نمونه ها در دمای فریزر کاملا مرتفع میشود.

از دیگر مزایای محلول RNA later ، سازگاری آن با بسیاری از روش های جداسازی RNA میباشد.

کالاهای مرتبط:

کیت استخراج RNA  از خون و بافت

کیت استخراج miRNA ( کیت استخراج میکرو RNA)

کیت استخراج وایرال ( ویروسی)

محلول ترایزول ( محلول YTzol pure RNA)

50 mlSize
YTABrand
YT9085Cat No
Protecting RNA integrity in tissues rich in RNasesApplications